Følgere

søndag 21. juni 2009

når man sier: jeg er blitt mer fri, er det som regel snakk om å være fri fra noe, skjelden fri til noe.