Følgere

tirsdag 28. desember 2010

jeg sier et vemodig farvel

min kunst er mine innerste følelser
 min integritet,
noen bilder er det lettere å "slippe" enn andre.
derfor var det godt for meg
å gi min eldste datter nettop dette bildet til jul










                                  bildet ytterst til høyre

min første separat utstilling høst 2010
ved Villa Sandviken
Oppegård

fioline