Følgere

søndag 9. oktober 2011

hav og sjelebot

 kom hav mot min hud 
så jeg kan føle meg levende
musikken i stormen overdøver min hjertebank 
og lar meg få
fred
fred til å være i øyeblikket
takk
mer zen 
takk

fioline